[ مرکز اخبار ]

تازه های تکنولوژی

[لپ تاپ و الترابوک]

یکه تازی کروم بوک در مقابل لپ تاپ های ارزان قیمت

یکه تازی کروم بوک در مقابل لپ تاپ های ارزان قیمت

سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ ۹۸۳ بازدید کننده
,

جایگزین شدن کروم بوک در آینده به جای لپ تاپ