[ مرکز اخبار ]

تازه های تکنولوژی

[تبلت و کتابخوان]

کتاب خوان

کتاب خوان

جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱,۷۸۴ بازدید کننده

در عصر حاضر کسی از کاغذ برای ارائه سخنرانی و یا جلسات کاری استفاده نمی کند. در تمامی جلسات برای ارائه مطلب مورد نظر از اسلاید هایی جهت نمایش موضوع و بحث در مورد آن استفاده می شود و از این رو نرم افزارهای متعددی جهت ایجاد اسلاید و طراحی حرفه ای آن مورد استفاده در […]