[ مرکز اخبار ]

تازه های تکنولوژی

[مقایسه لپ تاپ با کروم بوک]

یکه تازی کروم بوک در مقابل لپ تاپ های ارزان قیمت

یکه تازی کروم بوک در مقابل لپ تاپ های ارزان قیمت

سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ ۷۸۷ بازدید کننده
,

جایگزین شدن کروم بوک در آینده به جای لپ تاپ